Finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadul Programului Inovare în Industria Verde

MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014
PROGRAM: INOVARE VERDE ÎN INDUSTRIA DIN ROMÂNIA
PROIECT: DECON Technologies for a Greener Environment
(Tehnologii de DECON(taminare) pentru un mediu mai verde)
Contract Nr. ANROG – 2013/108262/06.05.2014
BENEFICIAR: S.C. OIL DEPOL SERVICES S.R.L. Constanța, Romania

Obiectivul general al proiectului: Reducerea cantității de deșeuri produse

Obiective specifice:

  • Creșterea capacității tehnice de furnizare a serviciilor de bioremediere
  • Introducerea unui serviciu verde nou în domeniul reabilitării sistemelor de canalizare
  • Crearea a 13 noi locuri de muncă în domeniul serviciilor verzi

Valoare totală a proiectului: 1.988.817 Euro, din care 1.922.517 Euro reprezintă investiții în echipamente

Valoarea finanțării: 950.000 Euro (49,41% din valoarea investițiilor)

Durată de implementare: 24 luni

Informatii despre Program:

Programul Inovare Verde în Industria din România face parte din schema de finanțare oferită de Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (Granturile Norvegiene) și contribuie la reducerea disparităţilor socio‐economice în Spațiul Economic European (SEE) şi la întărirea relaţiilor bilaterale dintre cele Norvegia și România.
Programul Inovare Verde în Industria din România este un program de dezvoltare a afacerilor, care are drept obiectiv creșterea competitivității întreprinderilor verzi, ecologizarea industriilor existente, inovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial verde.
Operatorul de Program este Innovation Norway, o companie publică norvegiană deținută de Ministerul Norvegian al Comerțului și Industriei și de municipalitățile județene norvegiene.
Pentru mai multe informații despre Program vă invităm să vizitați website-ul www.norwaygrants-greeninnovation.no. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și norvegiene vă invităm să vizitați website-urile www.norvegia.ro, www.norwaygrants.ro și www.eeagrants.org.

Comunicat de presa: Lansarea proiectului

Eveniment lansare proiect: Invitatie

Invitatie de participare la achizitie: Utilaj de omogenizare randuri de bioremediere

Anunt atribuire contract de furnizare: Utilaj de omogenizare randuri de bioremediere

Echipament livrat: Utilaj de omogenizare randuri de bioremediere

Invitatie de participare la achizitie: Vidanje

Anunt atribuire contract de furnizare: Vidanje

Echipament livrat: Vidanje

Invitatie de participare la achizitie: Container de depozitare aferent sistemului de reabilitare a traseelor tubulare

Invitatie de participare la achizitie (reluare procedura): Container de depozitare aferent sistemului de reabilitare a traseelor tubulare

Anunt atribuire contract de furnizare: Container de depozitare aferent sistemului de reabilitare a traseelor tubulare

Echipament livrat: Container de depozitare aferent sistemului de reabilitare a traseelor tubulare

Invitatie de participare la achizitie: Sistem de reabilitare a traseelor tubulare (1 buc.)

Anunt atribuire contract de furnizare: Sistem de reabilitare a traseelor tubulare

Echipament livrat: Sistem de reabilitare a traseelor tubulare

Invitatie de participare la achizitie: Sistem inspecție TV pentru conducte

Anunt atribuire contract de furnizare: Sistem inspecție TV pentru conducte

Invitatie: conferinta final proiect